Reklamace

Snažím se, aby byli zákazníci maximálně spokojeni, a to ve všech ohledech. Přesto se může stát, že zboží nevyhovuje. V takovém případě mě, prosím, kontaktujte prostřednictvím emailu avalonieeshop@seznam.cz, kde se domluvíme na dalším postupu.

Pro rychlejší vyřízení uveďte, prosím, v předmětu mailu REKLAMACE, a uveďte číslo objednávky.

V příloze mailu, který obdržíte, najdete níže uvedený formulář. Vyplňte jej, prosím, a zašlete zpět na adresu avalonieeshop@seznam.cz.

 

Toto je pouze pro vaši informaci:

Formulář pro uplatnění reklamace

 

Společnost:                     Ing. Miloslava Martínková

Se sídlem:                         Neklanova 821/26, Liberec 14, 460 14

IČ/DIČ:                             65624696

E-mailová adresa:            avalonieeshop@seznam.cz

Telefonní číslo:               602142509

 

 

Spotřebitel:

Moje jméno a příjmení:

Moje adresa:    

Můj telefon a e-mail:    

 

 

Uplatnění práva z vadného plnění (reklamace)

Dobrý den,

dne … jsem ve Vašem obchodě www.avalonie.cz vytvořil objednávku (specifikace objednávky viz níže). Mnou zakoupený produkt však vykazuje tyto vady: * (zde je třeba vadu podrobně popsat).

Požaduji vyřídit reklamaci následujícím způsobem:

Zároveň Vás žádám o vystavení písemného potvrzení o uplatnění reklamace s uvedením, kdy jsem právo uplatnil, co je obsahem reklamace spolu s mým nárokem na opravu/výměnu, a následně potvrzení data a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání (v případě, že se jedná o opravu, nikoliv výměnu).

  1. Datum objednání /datum obdržení
  2. Číslo objednávky:
  3. Peněžní prostředky za objednání, případně i za doručení, byly zaslány způsobem…

a budou navráceny zpět způsobem (v případě převodu na účet prosím o zaslání čísla účtu)

  1. Jméno a příjmení spotřebitele:
  2. Adresa spotřebitele:
  3. E-mail:
  4. Telefon:

* zde je třeba požadovaný způsob vyřízení podrobně popsat, například - „jelikož se jedná o odstranitelnou vadu, požaduji opravu produktu, a to nejpozději v zákonné lhůtě 30 kalendářních dnů.

 

 

 

V                                              Dne

 

               

______________________________________

                Jméno a příjmení spotřebitele

 

Seznam příloh:

  1. Faktura za objednané zboží č. (*)

 

Obecná poučení k uplatnění reklamace

Zakoupení věci jste jakožto spotřebitel povinen prokázat předložením kupního dokladu, případně jiným, dostatečně věrohodným způsobem.

Jakožto spotřebitel nemůžete uplatnit práva z vad, které jste sám způsobil nebo o kterých jste při koupi věděl. Stejně tak i u vad, pro které jsme s Vámi, jakožto prodávající a spotřebitel, dohodli snížení ceny. Neodpovídáme ani za běžné opotřebení věci.

Reklamace musí být uplatněna nejpozději v 24měsíční lhůtě. Reklamaci je třeba uplatnit bezodkladně, aby nedošlo k rozšíření vady a v jejím důsledku k zamítnutí reklamace. Včasným oznámením vady poté, co se objeví, si můžete zajistit bezproblémové vyřízení reklamace.

Reklamace je vyřízena teprve tehdy, když Vás o tom vyrozumíme. Vyprší-li zákonná lhůta, považujte to za podstatné porušení smlouvy a můžete od kupní smlouvy odstoupit.

Formulář pro reklamaci

Příloha č. 1 - Formulář pro reklamaci Adresát:         &nbs...